Въпроси

Често задавани въпроси за детектора на лъжата

1. Каква е точността на полиграфското изследване?

Изследвания, проведени от държавни агенции и независими полиграфисти, показват, че полиграфското изследване, когато е проведено правилно от професионално обучени и компетентни полиграфисти, използващи стандартизирани процедури и оборудване, има висок процент на точност при засичането на истина или лъжа.

2. Ще изпитвам ли болка или дискомфорт по време на полиграфското изследване?

Отговорът е „НЕ“. Единственият лек дискомфорт, който изследваното лице може да изпита е от датчика, който отчита промени в сърдечната дейност. Това е така добре познатия ни маншон, който се използва при измерване на кръвно налягане.

3. Може ли някой да бъде принуден да бъде подложен на полиграфско изследване?

Отговорът е „Не“. Полиграфското изследване е доброволна процедура, която се основава на информираното съгласие. Изследваното лице може да прекъсне или да се откаже от изследването във всеки един момент, по време на самото изследване. Отказът от полиграфско изследване оставя съмнение за вина по изследваната тема.

4. Притеснението ми може ли да окаже влияние върху резултата от полиграфското изследване?

Съвсем нормално е човек да изпитва притеснение по време на полиграфския тест, независимо от това дали възнамерява да излъже или не. Полиграфистът е наясно с този факт. Нервността не може да попречи на полиграфиста да направи разлика между честност и нечестност, тъй като те са напълно различни реакции. След като процесът на изследването е започнал, полиграфистът ще предразположи изследваното лице и ще намали нивото на базовото напрежение. Засичането на лъжата се определя от физиологичните реакции на изследваното лице при даването на отговорите на въпросите от теста. Тези реакции са промените във физиологичните процеси на изследваното лице, които се отчитат над базисното фоново напрежение. Апаратурата се настройва към актуалното за момента емоционално състояние на изследваното лице и съществуващото напрежение на изследваното лице не може да повлияе на резултата му от полиграфското изследване.

5. Ако имам високо кръвно или ускорен пулс, това може ли да повлияе на резултатите ми от изследването?

Полиграфът отчита промени в сърдечната дейност, но високото кръвно и/или ускорения пулс не могат да предизвикат физиологични реакции, които са типични или близки до тези на човек, който лъже.

6. Ако приемам лекарства или други медикаменти, това ще повлияе ли на резултатите ми от изследването?

Обратно на всеобщото мнение, приемът на лекарства и на други медикаменти не може да помогне на човек да излъже полиграфа. По време на предтестовото интервю полиграфистът се уверява, че изследваното лице е адекватно и в състояние да се подложи на теста.

7. Може ли предварително да знам въпросите които ще ми бъдат зададени по време на полиграфското изследване?

Отговорът е „ДА“. По време на предтестовото интервю полиграфистът ще формулира и преговори всички въпроси, които ще бъдат зададени на теста. В полиграфското изследване няма да има изненадващи и подвеждащи въпроси.

8. Колко е продължителността на полиграфското изследване?

Продължителността му е приблизително 2 часа, но всяко изследване е различно и времетраенето му зависи от сложността на разглеждания казус.