Детектор

Полиграфският инструмент често е наричан ,,детектор на лъжата”. Това е популярно, но и заблуждаващо име. По-адекватно е да бъде наречен „верификатор на истината”, тъй като статистиката показва, че в голям брой от случаите полиграфското изследване доказва невинността на индивида.

В превод от гръцки, полиграф означава „много записи”, което идва от мастилените писци, използвани при аналоговия инструмент. В днешно време полиграфът е напълно компютъризиран – избраните физиологични функции се записват дигитално от инструмента и след това се анализират от високо квалифициран полиграфист.

По време на изследването полиграфистът прикрепя датчици към тялото на изследваното лице, които измерват промени във физиологията му, контролирани от автономната нервна система.

Как се използва полиграфът в днешно време?

Клиентите, използващи полиграфското изследване са от семейства до корпорации. Ползите от това да се знае истината могат да спасят връзки и семейства, да подобрят работната среда и да предотвратят огромни загуби, дължащи се на кражби и злоупотреби. Това са само някои примери за случаите, в които се използват услугите ни:

  • Интимна лоялност, изневери
  • Установяване на употреба на наркотици
  • Установяване на хазартни навици
  • Кражби
  • Изнасяне на конфиденциална информация
  • Проверка на кандидати за работа