История

Кога е създаден детекторът на лъжата и как е изглеждал първият полиграф? Още през 19 век е произлязла науката за проверка на истината и доказването на твърденията чрез Детектора на лъжата.

През далечната 1878 Анжело Мосо за пръв път ползва Детектора на лъжата, тогава наричан Плетизмограф, за отчитане на промени в дишането и сърдечната дейност на хора, подложени на разпити. По-късно, след 20 години, Чезаре Ломброзо чрез своя  Хидросфизмограф (Детектор на лъжата) измерва физиологичните промени в криминално заподозрени лица, които протичат в кръвното налягане и сърдечния ритъм. Неговият успех бележи нов етап в историята на Детектора на лъжата, приближаващ го повече към реалното разкриване на криминални престъпления.

През 1914 година Виторио Бенуси измисля свой собствен Пневмограф (Детектор на лъжата), работещ на принципа на отчитане на промените в дишането при изричане на лъжа от изпитвания. Уилям Марстън е друг учен, който използва Сфигмоманометър и Пневмограф в  изследванията си. Това са два последователно използвани детектори на лъжата, измерващи от една страна промените в сърдечната дейност, и от друга – промените в дишането. След това Марстън обединява данните им и определя истинността на твърденията на изпитвания с детектора.

Бащата на съвременния полиграф (Детектор на лъжата) Леонард Килър комбинира измерването на промените в дишането и промените в сърдечната дейност в един уред и добавя Психогалванометъра – трети инструмент, измерващ промени в кожно-галваничните реакции. По този начин през 1939 година се създава прототипа на съвременния уред Детектор на лъжата (полиграф). Полиграфът е сложен уред, който измерва три вида реакции едновременно, които настъпват в тялото на човека при изричане на лъжа. А именно промени в дишането, промени в сърдечната дейност и промени в кожната проводимост. Също така Килър създава първото училище за изследване с полиграф (Keeler Polygraph Institute, Illinois, USA).

Едни от учениците в училището за изследване с полиграфи са Клийв Бакстър и Джон Рийд. Двамата създават основните техники за изпитване при провеждането на изследване с полиграф. Така наречената техника „Бакстър“ добива популярност, тя е усъвършенствана и разработвана в продължение на 60 години и е призната за най-успешна в света. Неговият метод за оценяване на резултатите от детектора на лъжата (полиграф) е приет като стандартизирана процедура в цялото полиграфско поле и в днешно време. Когато стриктно се спазва методиката на Бакстър при изследване с Детектор на лъжата, се достига до 100% точност в резултатите на изследвания с полиграф.