Метод

Ние от център за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“ провеждаме изследвания с полиграф с цел доказване твърдения на изследвано лице. В повечето случаи Детекторът на лъжата се явява верификатор на истината, като доказва истинността на поддържаните от изследваното лице твърдения. Във всички останали случаи се установява съпричастността на изследваното личе към конкретната тема за проверка.

Ето един хипотетичен пример. Ако в дадена фирма е извършена кражба на служебни пари и в нея работят тридесет човека, те преминават през изследване с полиграф, за да се определи евентуалната роля на всеки в извършеното престъпление. В случая се разкрива прякото участие, знание за извършителя, подпомагане на извършителя, т.е. съучастник или липсата на съпричастност към извършената кражба. Обикновено в такива ситуации замесените лица са двама или трима служителя. След като преминат през Детектора на лъжата, въпросните двама – трима човека могат да бъдат уличени в прякото участие в престъплението. Ако още един или двама служителя са знаели за извършеното от колегите им престъпление, но по една или друга причина са прикривали това, тогава хората, които ще бъдат разкрити с лъжа ще са около пет души, останалите двадесет и пет души ще преминат изследването успешно, с което ще докажат, че не са съпричастни към кражбата, тоест ще докажат своята невинност.

Детекторът на лъжата е уред, чрез който се отчитат промени в дишането, сърдечната дейност и електро-дермалната активност на изследвания. При изричане на лъжа, в тялото на човек протичат едновременно двадесет и две промени, които е не подлежат на съзнателен, волеви контрол. Всички те се регистрират от детектора на лъжата по време на полиграфското изследване. Така експертът, провеждащ изследването, установява дали лицето, подложено на тест с полиграф, изрича ЛЪЖА или изрича ИСТИНА..

Детекторът на лъжата не може да бъде излъган! Невъзможно е изследваното с полиграф лице да излъже уреда (апаратурата), да прикрие своята физиологична реакция при даване на отговар след зададен въпрос. Изследваният може  в хода на полиграфското изследване да се опита да излъже полиграфиста, да му въздейства с всички средства, да го убеждава или да се опитва да създаде емпатия у него, но въпреки тези усилия,  в техническата част от изследването уредът – полиграфът отчита безкомпромистно физиологичните реакции, които изобличават изследванто лице в лъжа..

В продължение на 80 години полиграфският метод е разработван и усъвършенстван и сега той е достигнал 100% реална точност, особено след въвеждането на компютаризирания полиграф през 1990-те, когато полиграфската техника бележи скок в развитието си.  Това е методът, с който работим ние от Център за психофизиологични изследвания – Детектор на лъжата. Стриктното спазване на метода и процедурите му са гаранция за това, че вие ще получите 100% точни резултати.  Математически в полиграфския тест е заложена 95% точност на резултатите, т.е. възможност за грешка е от 0.05%, но в зависимост от получените данни математическата точност може да достигне 99.00%, 99,50%, 99,99%. Това отговаря на 100% точност в реална обстановка, а именно, че резултатите на изследваното лице ще отговарят на това, което се е случило.

Полиграфското изследване е сигурен начин да бъде доказана истината или да бъде установена лъжата. Подлагането на изследване трябва да е доброволно и никой не може да бъде задължен да се подложи на него. Разбира се, при отказ от изследване остава съмнението за съпричастност към темата на изследването.