Метод

Ние от център за психофизиологични изследвания „Детектор на лъжата“ провеждаме изследвания с полиграф с цел доказване твърдения на изследвано лице. Детекторът на лъжата е предимно верификатор на истината.

Ако в дадена фирма е извършена кражба на сериозна сума пари и в нея работят например тридесет човека, те минават през изследване с полиграф, за да се определи евентуалната роля на всеки в извършеното престъпление. В случая се разкрива прякото участие, знание, съдействие, прикриване или липсата на съпричастност към извършената кражба. Обикновено в такива ситуации замесените лица са двама или трима служителя. След като преминат през Детектора на лъжата, въпросните двама – трима човека могат да бъдат уличени в прякото участие в престъплението. Ако още един или двама служителя са знаели за извършеното от колегите им престъпление, но по една или друга причина са прикривали това, тогава хората които ще бъдат разкрити за лъжа ще са около пет души, останалите двадесет и пет души ще преминат изследването успешно, с което ще докажат, че не са съпричастни към кражбата, тоест ще докажат своята невинност.

Детекторът на лъжата е уред, чрез който се отчитат промени в дишането, сърдечната дейност и кожното изпотяване. При изричане на лъжа, в тялото на човек се случват едновременно двадесет и две промени, които е невъзможно да подлежат на съзнателен и волеви контрол. Всички те се отчитат точно от детектора на лъжата по време на изследване с полиграф. Така експертът, извършващ изследването, разбира дали лицето, подложено на детектора, лъже или казва истината.

Детекторът на лъжата не може да бъде излъган! Невъзможно е изследваното с полиграф лице да излъже уреда (апаратурата). Лицето може да излъже полиграфиста, но когато го направи, уредът (полиграфът) отчита това и експертът разбира, че лицето лъже.

В продължение на половин век методът е разработван и усъвършенстван и сега той е достигнал 100% точност. Това е методът, с който работим ние от Център за психофизиологични изследвания – Детектор на лъжата. Стриктното спазване на метода и процедурите му са гаранция за това, че вие ще получите 100% точни резултати. Въпреки това всички резултати се проверяват и от най-добрите експерти полиграфисти в света. Изследването на едно лице протича в порядъка от два до четири часа, като само при по-комплицирани случаи може да достигне и до шест часа. Също така, при по-сложните случаи, може да се наложи продължение и ново изследване, което се извършва в различен ден.

Полиграфското изследване е сигурен начин да бъде доказана истината или да бъде установена лъжата. Подлагането на изследване трябва да е доброволно и никой не може да бъде задължен да се подложи на него. Разбира се, при отказ от изследване остава съмнението за съпричастност към темата на изследването.