Услуги

Служебна лоялност
Ако бизнесът Ви предлага длъжности, за които е необходимо гаранция за лоялност, то това изследване е за Вас.
В някои сфери на бизнеса това е задължително. За този тип услуга, също така, предоставяме преференциални цени при изследване на повече служители.

Подбор на кадри
Полиграфско изследване може да бъде направено за качествен подбор на служители, на които е необходимо да гласувате пълно доверие.
След като са преминали определено отсяване от всички кандидати, чрез детектора на лъжата може да бъде установено кой от тях е най-подходящ и дали ще бъде лоялен в изпълняването на служебните си задължения.

Кражби
Чрез детектор на лъжата може успешно да се разследва и установи извършител и евентуални участници или съпричастни лица към извършена кражба.
За фирми с повече служители, желаещи да направят повече изследвания, предлагаме преференциални цени и условия.

Измами
Всяка измама може да бъде да бъде разследвана и установена чрез изследване на заподозряно лице или евентуални участници в нея. След изследванията могат да бъдат установени и съучастниците в нея.

Изневери
Чрез технологията на полиграфа може да бъде проверена интимната лоялност между партньорите, да бъде установена изневяра, както и да бъде доказана липсата на такава. При желание, чрез последващи тестове, може да бъде установен и типа изневяра или други подробности – предполагаеми периоди или предполагаеми интимни партньори.

Клевети

Проверка за разпространение на неверни твърдения, уронващи авторитета и имиджа на организации, институции, публични личности и частни лица.

Корупция
Корупция или липсата на такава могат да бъдат доказани чрез детектора на лъжата.

Зависимости
Чрез детектора на лъжата могат да бъдат проведени тестове за установяване на зависимости от всякакъв тип – наркотична зависимост, алкохолна зависимост, хазартна зависимост и финансови задължения в големи размери.

Насилие
Чрез детектор на лъжата може да се установи дали дадено лице е упражнило насилие спрямо друго. Също така може да бъде изследвано лице, което евентуално прикрива упражнено над него насилие.

Рекет
Успешно доказваме извършен рекет или изнудване към лица, чрез изследване с детектор на лъжата.

 

Ние от Център за психофизиологични изследвания – „Детектор на лъжата“ можем да проверим всяко твърдение, което отговаря на изискванията за провеждане на полиграфско изследване, проверка на изминали действия!

Чувства и намерения не могат да бъдат предмет на полиграфски тест!