Цени

Цени за полиграфско изследване – детектор на лъжата:

  • при кражба, проверка на твърдения – цена 300 лв.
  • установяване служебна лоялност – фирми и абонамент – цена по договорка
  • интимна лоялност – изневяра – цена 600 лв.
  • на чужд език – цена 1200 лв.

Цените са съобразени с качеството на предлаганата услуга и точността на резултатите.

Попаднали сте на точното място по точното време!

ДОБРЕ ДОШЛИ!