Цени

Цени за полиграфско изследване – детектор на лъжата – в зависимост от типа на изследването, както и количеството на изследванията, които ще бъдат заявени:

  • Едно изследване с възможност за включване на до 4 значими теми (въпроса) – цена за тест с полиграф от 250 лв. ( в зависимост от конкретния случай );
  • Цената за тест с полиграф на фирми и абонамент с над 100 служителя – 200 лв. за едно изследване с до четири значими теми (въпроса);
  • Тест за интимна лоялност – изневяра – до 5 значими теми (въпроси), цена от 380 лв. за едно изследвано лице;
  • Цена за полиграфски тест – изследване на чужд език до четири значими теми (въпроса) – от 500 лв.  (в зависимост от конкретния случай и език) .

Цените са съобразени с качеството на предлаганата услуга, 100% точност на резултатите.

Попаднали сте на точното място по точното време!

ДОБРЕ ДОШЛИ!